Εγκατάσταση server

Αποκτηση του intranet στον server σας.

Βασικές πληροφορίες.

Βασικά βήματα εγκατάστασης installer.

Υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να έχετε πρόσβαση στον server σας και να γνωρίζετε τους κωδικούς σύνδεσης.
Τα βασικά βήματα που ακολουθούμε είναι συνοπτικά τα εξής:

  • Κατεβάζουμε τον installer στον server μας.
  • Πλοηγούμαστε μέσω φυλλομετρητή στη διεύθυνση του server.
  • Ακολουθούμε την αυτοματοποιημένη εγκατάσταση.
  • Mεταφέρουμε στην οθόνη εισόδου του συστήματος (intranet) τα αρχικοποιημένα στοιχεία εισόδου (admin – admin)

Αφού κατεβάσουμε τον installer στον server μας, είτε τοπικά είτε μέσω cpanel, τον αποσυμπιέζουμε και μέσω φυλλομετρητή πλοηγούμαστε στη διεύθυνση που βρίσκεται ο server (ουσιαστικά το subdomain που έχουμε ορίσει, π.χ. intranet.myserver.com).

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γνωρίζουμε τα στοιχεία του server μας, τους κωδικούς mysql καθώς και να μπορούμε να δημιουργούμε subdomains.

Στην αρχική πλοήγηση θα ζητηθούν στοιχεία σύνδεσης με τον mysql server. Αν τα στοιχεία αυτά είναι λανθασμένα η εγκατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αφού δοθούν τα σωστά στοιχεία ξεκινάει αυτοματοποιημένη εγκατάσταση. Αν κάτι δεν πάει σωστά επαναφέρει το σύστημα στην αρχική κατάσταση, διαφορετικά ολοκληρώνει την εγκατάσταση και καθαρίζει τον server από τα περιττά αρχεία.

Η τελευταία κίνηση είναι να μεταφέρουμε στην οθόνη εισόδου του συστήματος (intranet) τα αρχικοποιημένα στοιχεία εισόδου, τα οποία είναι admin και admin.