Κατηγορίες εφαρμογών

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές κατηγορίες εφαρμογών που είναι διαθέσιμες προς εργασία. Κάθε κατηγορία έχει μια σειρά από εφαρμογές από τις οποίες μπορείτε να διαλέξετε μόνο αυτές που σας ενδιαφέρουν.

Δωρεάν Plugins Δωρεάν Plugins

Δωρεάν Pugins διότι εμείς μπορούμε! Παρέχονται δωρεάν διάφορες μικρές λειτουργίες οι οποίες μπορούν να προστεθούν στον ιστότοπό σας και να αλλάξουν τον τρόπο που σας βλέπουν οι πελάτες σας.

Εκπαιδευτικές εφαρμογές Εκπαιδευτικές εφαρμογές

Εφαρμογές διαχείρισης φροντιστηρίου, σχολείου, εκπαιδευτηρίου αλλά και μεμονωμένων καθηγητών. Καλύπτει όλες τις ανάγκες διαχείρισης εταιρείας και εργασίας των παραπάνω κατηγοριών.

Εφαρμογές συστήματος Εφαρμογές συστήματος

Εφαρμογές που σχετίζονται με το σύστημα και το περιβάλλον εργασίας. Οργανώνετε τη δομή της εταιρείας (καταστήματα - χρήστες) και διαμορφώνετε το περιβάλλον εργασίας.