Ολοκληρωμένο σύστημα Εκπαίδευσης

Σύστημα εκπαίδευσης

Οικονομική και εκπαιδευτική διαχείριση

Το eduworks by aitnaios είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτηρίου. Χωρίζεται σε τμήματα τα οποία είναι καθοριστικά για την καλή λειτουργία του εκπαιδευτηρίου από το web site έως και την σύγχρονη εκπαίδευση σε ιντερνετική αίθουσα.
Οι βασικοί τομείς που καλύπτει είναι:

 • Οικονομική διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτηρίου.
 • Γραμματειακή υποστήριξη και οργάνωση.
 • Εξομοίωση γραφείου ενημέρωσης
 • Ασύγχρονη εκπαίδευση και διαχείριση εγγράφων
 • Σύγχρονη online εκπαίδευση σε ιντερνετική αίθουσα
 • Αυτόματη δημιουργία ιστοσελίδα για πρόσβαση όλων των εμπλεκόμενων (Γραμματεία, διδάσκοντες , διδασκόμενοι, γονείς )

Ενημερωθείτε για τις λειτουργίες του.

Πρώτο βήμα εισόδου ιντερνετικής αίθουσας

Εργαλεία πλευρικής μπάρας

Πλευρική εργαλειοθήκη


Υπόλοιπα εικονίδια πλευρικής εργαλειοθήκης

Σελίδες εφαρμογής


Αναλυτικότερα κάποια από τα χαρακτηριστικά του είναι:

 • Διαχείριση Πολλαπλών Εκπαιδευτηρίων
 • Αυτοματοποιημένη Διαχείριση Χρηστών
 • Παραμετροποίηση Εφαρμογής για να προσαρμοστεί στην επιχείρησή σας
 • Διαχείριση Προγράμματος Σπουδών, Μαθημάτων και Τμημάτων
 • Διαχείριση Ωρολογίου Προγράμματος
 • Διαχείριση Προσωπικών Στοιχείων Εκπαιδευόμενων
 • Διαχείριση Εκπαιδευτών και λοιπού προσωπικού
 • Δημογραφικά Στοιχεία για όλες τις επαφές
 • Αυτόματη δημιουργία ιστοσελίδα για πρόσβαση όλων των εμπλεκόμενων (Γραμματεία, διδάσκοντες , διδασκόμενοι, γονείς )

 • Πλήρης ασύγχρονη εκπαίδευση με ανταλλαγή αρχείων.
 • Αυτοματοποιημένη σύγχρονη εκπαίδευση κατά την οποία δημιουργούνται ιντερνετικές αίθουσες με αυτοματοποιημένη είσοδο διδασκόντων και διδασκομένων.

Όλα τα παραπάνω συνδυάζονται ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο στο οποίο θα έχουμε διαθέσιμα πολλά εργαλεία για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά και ολοκληρωμένα το εκπαιδευτικό μας έργο.