Κατηγορίες plugins

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες Δωρεάν plugins που είναι διαθέσιμες για ενσωμάτωση στην ιστοσελίδα σας. Κάθε κατηγορία έχει μια σειρά από plugins από τις οποίες μπορείτε να διαλέξετε μόνο αυτές που σας ενδιαφέρουν.

#Εκπαίδευση Plugins Εκπαίδευσης

Δωρεάν στοιχεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.